Pensii private » Pilonul II » Administratori

METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.

Fonduri administrate:

Fondul de Pensii Administrat Privat METROPOLITAN LIFE

Alege altă entitate din aceeaşi categorie:

Date de identificare:

Cod Unic de Înregistrare SSPP: SAP-RO-22093254
Decizie autorizare nr. 57 din 01.08.2007

Înregistrare ONRC: J40/13196/09.07.2007
Cod Unic de Înregistrare: 22080817


Date contact:

Bucureşti, Sector 1, Bdul Lascăr Catargiu nr. 47-53, Europe House, unitatea 4B, et.4
Tel. +40 212 084 444, Fax: +40 212 084 445
pensii@metropolitanlife.ro
http://www.metropolitanlife.ro
Informaţii suplimentare:

Reprezentant legal
Director General, Directorat
Informaţii despre capitalul social
Acţionari
Consiliul de administraţie

Denumirea societății a fost schimbată în data de 12.11.2009 din AIG FOND DE PENSII S.A. în ALICO Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Denumirea societății a fost schimbată în data de 10.06.2014 din ALICO Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. în METROPOLITAN LIFE Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.