ACTIVITATI
Sectiunea A) pct. 1),2),3) si Sectiunea B) pct. 1), 2), 3), 4), 5) din Legea nr. 126/2018