ACTIVITATI
Sectiunea A) pct. 1), 2), 4), 5) si Sectiunea B) pct. 6) din Legea 126/2018