ACTIVITATI
Sectiunea A) pct. 1), 2), 3), 5), 6), 7) si Sectiunea B) pct. 3), 4), 5), 6), 7) DIN Legea 126/2018