ACTIVITATI
Sectiunea A) pct. 1), 2), 3), 7) si Sectiunea B) pct. 5) din Legea 126/2019