ACTIVITATI
Sectiunea A) pct. 1), 2), 3) si Sectiunea B) pct. 1), 2), 4) din Legea nr. 126/2018