ACTIVITATI
Sectiunea A) pct. 1), 5), 7) si Sectiunea B) pct. 3), 6) din Legea nr. 136/2018, cu modificarile ¿i completarile ulterioare