ACTIVITATI
Sectiunea A) pct. 1),2), 3), 7) si Sectiunea B) pct. 3), 5) din Legea nr. 126/2018