ACTIVITATI
Sectiunea A) pct. 1), 6), 7) si Sectiunea B) pct. 1), 3), 5), 6) din Legea nr. 126/2018