ACTIVITATI
Sectiunea A) pct.1), 2), 4), 5) si Sectiunea B) pct. 1), 2), 4) din Legea 126/2018